II.6. Повече дървета по улиците и в парковете

Незадоволителното състояние на зелената система е съществен проблем за града. За сметка на поддръжката на няколко парка и градинки, общината напълно игнорира зеленината в междублоковите пространства, кварталните градини и озеленяването около булевардите. Големи дървета биват окастряни или заменяни с млади фиданки с нисък процент на успеваемост, а хиляди отвори за дървета по тротоарите от години стоят празни. Имайки предвид, че София е най-замърсената столица в ЕС, сегашното състояние на зелената система в града е недопустимо.

В следващите 4 години искаме сериозно да увеличим зелените площи и значително да подобрим състоянието им.

Ще започнем с реформа на Дирекция “Зелени системи”, която към момента не се справя с поставената ѝ задача. Ще засилим експертния ѝ потенциал, като подготовка за изготвяне на GIS регистър на градската растителност на територията на целия град.

Той ще помогне на общината да разполага с актуална информация за видовете и състоянието на дърветата, както и да идентифицира подходящи места за допълнително озеленяване.

След консултация с експерти и местните общности ще започнем амбициозна програма за засаждане на повече дървета, приоритетно по основните булеварди и улици, оголените училищни дворове и около обществените сгради. В диалог с районните кметове, ще идентифицираме най-приоритетните междублокови пространства, нуждаещи се от повече и по-поддържана зеленина. След осигуряването на експертен и технически капацитет, както и подобряване на контрола върху общинското предприятие “Паркове и градски градини”, ще постигнем една от основните ни цели – повишено качество на живот като резултат от по-добра и екологична градска среда.