II.2. Повече рециклиране за чисто бъдеще

В голяма част от софийските квартали съдовете за рециклиране не стигат или липсват, с което възможността за разделно събиране на отпадъците е ограничена. Непрестанно получаваме сигнали от граждани, желаещи да рециклират, но недостигът на контейнери ги затруднява. Проблем е и липсата на доверие в системата за разделно събиране, както и националното законодателство, което не поставя високи цели на фирмите, ангажирани с него.

Ние сме убедени в ползите на модела на “кръгова икономика”, при който в процеса на потребление и производство, отпадъците се свеждат до минимум и така се опазва околната среда.

Искаме да стимулираме както фирмите, така и софиянци да се включат активно в разделното събиране като целта ни е по-голяма част от отпадъците да се използват отново. Ще инициираме разговори както с държавата, така и с фирмите, за да подобрим модела и поставим по-високи цели, а София постепенно да усвои успешните модели, работещи в други европейски градове. В координация с фирмите ще изработим нов единен стандарт за големината и визията на контейнерите, а със съдействието на районните кметове и гражданите ще определим допълнителни места за тях в кварталите. За да подобрим прозрачността и информираността на гражданите, в координация с фирмите ще разработим постоянна информационна кампания и ще подобрим доверието в системата.