II.4. Поставяне на контейнери за биомаса

Голям проблем за живущите в квартали с предимно ниско застрояване като Лозенец, Драгалевци, Симеоново, Орландовци и Овча купел е невъзможността за изхвърляне на биоразградими отпадъци. Дворовете и домакинствата генерират големи количества клони, листа и отпадъци от хранителни продукти, но места за тяхното изхвърляне няма. Така, общината се отказва от възможността да превръща биоразградимия отпадък в компост, който може да се използва за торене на зелените площи или да се продава. Освен това, неправилното третиране на този ресурс изпуска големи количества метан и други парникови газове, с което се нанасят вреди върху околната среда.

Предвид факта, че общината разполага със собствена компостираща станция в Хан Богров, ще инициираме проект за въвеждане на отделни контейнери за биоразградими отпадъци, започвайки с кварталите, където е установена най-голяма нужда. След пилотното им поставяне и анализ на резултатите

искаме такива съоръжения да навлязат във всички квартали с ниско застрояване, както и на проучени за целта места в града, където концентрацията на изхвърлена храна, предимно от ресторантите, е най-голяма.

Така не само ще улесним гражданите и бизнеса, но ще намалим вредните емисии и разходите за поддръжка на зелената система.