Етикет: администрация

I.5. Ускорени процедури за големи инвестиции
I.5. Ускорени процедури за големи инвестиции

Ще създадем междуведомствен съвет, включващ кмета на Столичната община, зам.-кмета по инвестиции и строителство, както и всички комунални дружества.
Целта е да координираме действията на различните страни, за да улесним и ускорим процеса по навлизане на инвестициите на зелено.

I.4. Улеснена процедура за смяна на адресна регистрация
I.4. Улеснена процедура за смяна на адресна регистрация

Ще разработим опростен модел за адресна регистрация за наемателите като отговорността за потвърждаване на информацията ще бъде в oбщината. Искаме всеки наемател да има свободата да заяви промяна на настоящия си адрес, като oбщината валидира искането му с наемодателя.

II.3. Карта за градския транспорт без бележки и удостоверения
II.3. Карта за градския транспорт без бележки и удостоверения

Отговорността за проверка в държавните информационни масиви ще бъде на Столичната община, не на гражданите

I.2. Мрежа от сензори и умни системи за събиране на данни
I.2. Мрежа от сензори и умни системи за събиране на данни

Автоматизирането на един град не става без изграждане на сетивата му – сензори, способни да възприемат различни промени в градската среда

IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети
IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети

Експертните съвети имат нужда от нов регламент на функциониране, който да гарантира, че членовете им са ангажирани с проблема, който разглеждат, и че има причина да са там

IV.2. Диалог с гражданите, неправителствените и браншови организации
IV.2. Диалог с гражданите, неправителствените и браншови организации

Истинската диалогичност изисква работещ механизъм за изслушване и подлагане на анализ на идеите, генерирани от неправителствения сектор

IV.1. Насърчаване на гражданската самоинициативност
IV.1. Насърчаване на гражданската самоинициативност

Не е необходима административна или каквато и да е друга реформа, а достатъчно диалогична администрация, която третира собствениците на имоти като достойни партньори в планирането на градските бюджети

IV. Пряко участие на гражданите и обществени консултации
IV. Пряко участие на гражданите и обществени консултации

Включването на гражданите в процеса на вземане на решения осигурява алтернативна гледна точка и най-вече – изходни данни, нужни за адекватно управление

III.3. Столичният инспекторат в активна нова роля
III.3. Столичният инспекторат в активна нова роля

Време е тази общинска структура да бъде преобразена по европейски образец, а нейната ефективност да бъде неколкократно увеличена

III.2. Създаване на работеща Общинска полиция
III.2. Създаване на работеща Общинска полиция

Създаването на ефективна Общинска полиция под прякото ръководство на кмета ще разреши голяма част от проблемите и ще намали съществено усещането за безнаказаност в столицата

Следвайте ни онлайн
Подкрепи ни

Ако вярваш, че заедно можем да променим София в красива европейска столица – подкрепи ни като направиш дарение.

Разбери повече
Последни събития

Купуването и продаването на гласове е престъпление!