Етикет: администрация

III.1. Край на анонимните и безконтролни “поддържащи” фирми
III.1. Край на анонимните и безконтролни “поддържащи” фирми

Приватизацията на типични за общините дейности коства на софиянци милиони от градския бюджет без видимо подобрение, а общинската администрация не се чувства част от този процес, като контролните ѝ функции се свеждат до панически реакции, когато се установи обществено недоволство

III. Ясни задължения и отговорности на София(нци)
III. Ясни задължения и отговорности на София(нци)

В момента софиянци не могат да упражняват ефективен контрол върху резултатите на поддържащите града дружества, а общинските структури могат единствено да налагат глоби – мярка, която очевидно не респектира фирмите и е твърде слаб мотиватор

II.3. Редовен одит и оценка на работата на общинските служители
II.3. Редовен одит и оценка на работата на общинските служители

Въвеждане на ясни стандарти за работа, за добре структурирана работна среда и за справедливо възнаграждение на труда на всеки общински служител – според резултатите от труда му, преизчислявано и преоценявано всяка година

II.2. Публичност и отчетност на взетите решения
II.2. Публичност и отчетност на взетите решения

Публичността на електронния документооборот ще гарантира, че всеки интересуващ се ще може да извлече, прочете и подложи на критичен анализ всяка информация без да е необходимо разрешение

II.1. Пълна дигитализация на общинските процеси
II.1. Пълна дигитализация на общинските процеси

Всички услуги, които Столичната община предоставя на гражданите, могат да се извършват и електронно с минимална човешка намеса

II. Прозрачно и отворено управление
II. Прозрачно и отворено управление

Цифровизацията на всички дейности в документооборота на администрацията е ключов фактор в нашия План за София

III.3. Контрол на паркирането в целия град
III.3. Контрол на паркирането в целия град

Като основен инструмент за борбата с хаоса ще инициираме създаване и оборудване на нова, подчинена на кмета Общинска полиция с 1000 служители на терен, която да има правомощия да контролира паркирането в целия град.

I.3. Целенасочена администрация с нова структура
I.3. Целенасочена администрация с нова структура

Администрацията може да постига повече, ако контролните функции се разделят от административните и ако експертите, наети да предлагат и прилагат практическите решения нужни за постигането на заявените от кмета и заместниците му политики, са свободни да работят.

I.2. Намаляване на броя райони
I.2. Намаляване на броя райони

Районите драстично се различават по площ, население, характер на проблемите им, икономическа мобилност и др., а границите, определени от законодателя изкуствено разделят територии, които трябва да се управляват заедно.

I.1. Нужните на София законодателни промени
I.1. Нужните на София законодателни промени

Повечето от проблемите, свързани с това как работи Столичната община, за съжаление, са резултат от прилагането на действащото законодателство

Следвайте ни онлайн
Подкрепи ни

Ако вярваш, че заедно можем да променим София в красива европейска столица – подкрепи ни като направиш дарение.

Разбери повече
Последни събития

Купуването и продаването на гласове е престъпление!