Етикет: качество

III. Създаване на Стандарт за красива градска среда
III. Създаване на Стандарт за красива градска среда

Във всеки красив град се използва ясно определен асортимент от градска мебел и типове настилки, прилагани по конкретни и добре разписани правила.

II.4. Край на многократното разкопаване
II.4. Край на многократното разкопаване

Изготвяйки ясен план за ремонтите в следващите няколко години, комуналните дружества ще имат повече време за подготовка и планиране на дейностите си.

II.2. Ремонтен календар на база обективни критерии
II.2. Ремонтен календар на база обективни критерии

Изготвянето на ремонтния календар на града на база обективни данни ще позволи дългосрочното планиране и предвидимост на поддръжката.

II.1. Регулярен одит на състоянието на инфраструктурата
II.1. Регулярен одит на състоянието на инфраструктурата

Ще потърсим опита на градове, успешно интегрирали автоматизирани лаборатории и ще го приложим в София.

II. Безкомпромисен контрол на ремонтите
II. Безкомпромисен контрол на ремонтите

Искаме да изградим работещ механизъм за упражняване на контрол върху ремонтите на територията на града.

I.3. Воля за налагане на сериозни глоби
I.3. Воля за налагане на сериозни глоби

Независимостта и решимостта ни да гарантираме максимални резултати за нашите съграждани, както и юридическият инструментариум, ни дават възможността да налагаме максимални глоби.

I.2. Инвеститорски и строителен надзор – изцяло в общински ръце
I.2. Инвеститорски и строителен надзор – изцяло в общински ръце

“Софинвест” ЕАД ще бъде преместено под управлението на Дирекция “Общински строителен контрол” в Направление “Архитектура и градоустройство”.

I.1. Създаване на общински “черен списък”
I.1. Създаване на общински “черен списък”

Имаме готовност да предложим допълнения и изменения в действащата Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, които да отразяват и дефинират “черния списък”.

I. Отстраняване на фирми, които строят некачествено
I. Отстраняване на фирми, които строят некачествено

Искаме да спрем разсипията на обществени средства, случваща се заради пасивността на Столичната община в упражняването на контрол.

I.3. Общинско предприятие за пътни ремонти
I.3. Общинско предприятие за пътни ремонти

По модела на останалите европейски столици, предлагаме създаването на общинска компания за извършване на малки улични ремонти.

Следвайте ни онлайн
Подкрепи ни

Ако вярваш, че заедно можем да променим София в красива европейска столица – подкрепи ни като направиш дарение.

Разбери повече
Последни събития

Купуването и продаването на гласове е престъпление!