Етикет: реформа

I.5. Ускорени процедури за големи инвестиции
I.5. Ускорени процедури за големи инвестиции

Ще създадем междуведомствен съвет, включващ кмета на Столичната община, зам.-кмета по инвестиции и строителство, както и всички комунални дружества.
Целта е да координираме действията на различните страни, за да улесним и ускорим процеса по навлизане на инвестициите на зелено.

II.2. Ремонтен календар на база обективни критерии
II.2. Ремонтен календар на база обективни критерии

Изготвянето на ремонтния календар на града на база обективни данни ще позволи дългосрочното планиране и предвидимост на поддръжката.

I.1. Създаване на общински “черен списък”
I.1. Създаване на общински “черен списък”

Имаме готовност да предложим допълнения и изменения в действащата Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, които да отразяват и дефинират “черния списък”.

I. Отстраняване на фирми, които строят некачествено
I. Отстраняване на фирми, които строят некачествено

Искаме да спрем разсипията на обществени средства, случваща се заради пасивността на Столичната община в упражняването на контрол.

V.1. Единно звено за градско планиране и проектиране
V.1. Единно звено за градско планиране и проектиране

Нашият План за София предвижда общинските проектантски структури да получат свободата да разработват и прилагат най-добрите решения за София.

IV.2. Решение на проблема с ничията земя
IV.2. Решение на проблема с ничията земя

Стотици декари на територията на Столичната община са неактувани и се водят “ничия земя”, макар стопанисвани от нея

IV.1. Затваряне на вратичките в Закона за устройство на територията
IV.1. Затваряне на вратичките в Закона за устройство на територията

Ще изискваме от НС разделение на градоустройственото проектиране и инвестиционното планиране в два отделни закона.

IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети
IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети

Експертните съвети имат нужда от нов регламент на функциониране, който да гарантира, че членовете им са ангажирани с проблема, който разглеждат, и че има причина да са там

II.2. Публичност и отчетност на взетите решения
II.2. Публичност и отчетност на взетите решения

Публичността на електронния документооборот ще гарантира, че всеки интересуващ се ще може да извлече, прочете и подложи на критичен анализ всяка информация без да е необходимо разрешение

I.4. Сливане на общинските пазари в единно предприятие
I.4. Сливане на общинските пазари в единно предприятие

Пет общински предприятия управляват и развиват пазарите в София. Всички те имат отделни директори и ръководство, а администрацията и различните им отдели се повтарят

Следвайте ни онлайн
Подкрепи ни

Ако вярваш, че заедно можем да променим София в красива европейска столица – подкрепи ни като направиш дарение.

Разбери повече
Последни събития

Купуването и продаването на гласове е престъпление!