Етикет: социално слаби

III.7. План за интеграция на бездомните
III.7. План за интеграция на бездомните

Искаме да помогнем на бездомните, за да ги върнем към нормален начин на живот и трудови навици. Тези хора са наши съграждани и техните проблеми не трябва да бъдат замитани под килима.

III.6. Предоставяне на услуги за домашни грижи
III.6. Предоставяне на услуги за домашни грижи

Планираме да се възползваме от опита на градове като Варшава и ще въведем партньорска програма между общината и желаещи да помогнат фирми за осигуряване на безплатни дребни ремонти и услуги по домовете за възрастни граждани и социално слаби.

III.5. Активни и щастливи пенсионери
III.5. Активни и щастливи пенсионери

Пенсионната възраст би трябвало да е време за заслужена почивка, затова ще обърнем значително повече внимание на общинските пенсионерски клубове.

III. Икономическо развитие, равенство и защита на рискови групи
III. Икономическо развитие, равенство и защита на рискови групи

Ще работим за много повече социално включване на възрастните ни съграждани, особено на тези, останали без спътници в живота. За нуждаещите се от закрила ще разработим адекватни програми за реинтеграция в обществото без страх.

I.3. Изграждане на много повече общински жилища
I.3. Изграждане на много повече общински жилища

Успоредно с по-амбициозната програма за строителство на общински жилищни сгради, ще изработим и медиаторна система, която при нужда ще наема апартаменти от свободния имотен пазар от името на кандидатите за общинско жилище, като общината ще покрива наема и ще прилага същия наемен план като за своите социални жилища.

I.1. Общинските жилища – предпазна мрежа, не капан
I.1. Общинските жилища – предпазна мрежа, не капан

Ще разработим модел за наемане на общински жилища, съобразен с трудоспособността на кандидатите. За домакинства с членове в икономически активна възраст без намалена трудоспособност ще се прилага наемен план, целящ плавен преход от нисък наем в началото, към средния за София наем за типа наето жилище

I. Жилищна политика, поощряваща финансова независимост
I. Жилищна политика, поощряваща финансова независимост

Жилищната сигурност и достъпността до градски транспорт са най-важните фактори в икономическата реализация на хората. Крайно време е София да разработи и приложи ефективна жилищна политика, която да подпомогне изпадналите в затруснение наши съграждани.

Следвайте ни онлайн
Подкрепи ни

Ако вярваш, че заедно можем да променим София в красива европейска столица – подкрепи ни като направиш дарение.

Разбери повече
Последни събития

Купуването и продаването на гласове е престъпление!