Етикет: столична община

III.4. Достойна среда за хората с увреждания
III.4. Достойна среда за хората с увреждания

По примера на много градове в Европа, всички общински служители, които участват в проектирането, изграждането и контролирането на градската среда, ще преминават всяка година обучителни симулации, които ги поставят в ролята на хора с увреждания. Целта ни е те да имат пряк опит с детайлите на градската среда, които създават проблеми на хората в неравностойно положение.

III.3. Адекватни кризисни центрове за временно настаняване
III.3. Адекватни кризисни центрове за временно настаняване

Ще изработим координационно звено, работещо пряко със СДВР, поемащо случаите на докладвано насилие. Чрез него ще можем да предложим възможност за достойно и безопасно временно настаняване на всеки нуждаещ се от закрила.

V.1. Единно звено за градско планиране и проектиране
V.1. Единно звено за градско планиране и проектиране

Нашият План за София предвижда общинските проектантски структури да получат свободата да разработват и прилагат най-добрите решения за София.

III.1. Създаване на екип “София – умен град”
III.1. Създаване на екип “София – умен град”

В това звено ще работят млади, добре образовани и амбициозни хора, които ще създават, координират и съдействат за прилагането на общинските политики за дигитализация

I.3. Информацията като ресурс за икономическо развитие
I.3. Информацията като ресурс за икономическо развитие

Информацията е най-ценният ресурс в съвременния свят, а с добър информационен масив ще можем да създадем отворена и публична база данни

IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети
IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети

Експертните съвети имат нужда от нов регламент на функциониране, който да гарантира, че членовете им са ангажирани с проблема, който разглеждат, и че има причина да са там

IV. Пряко участие на гражданите и обществени консултации
IV. Пряко участие на гражданите и обществени консултации

Включването на гражданите в процеса на вземане на решения осигурява алтернативна гледна точка и най-вече – изходни данни, нужни за адекватно управление

III.2. Създаване на работеща Общинска полиция
III.2. Създаване на работеща Общинска полиция

Създаването на ефективна Общинска полиция под прякото ръководство на кмета ще разреши голяма част от проблемите и ще намали съществено усещането за безнаказаност в столицата

II.3. Редовен одит и оценка на работата на общинските служители
II.3. Редовен одит и оценка на работата на общинските служители

Въвеждане на ясни стандарти за работа, за добре структурирана работна среда и за справедливо възнаграждение на труда на всеки общински служител – според резултатите от труда му, преизчислявано и преоценявано всяка година

II.2. Публичност и отчетност на взетите решения
II.2. Публичност и отчетност на взетите решения

Публичността на електронния документооборот ще гарантира, че всеки интересуващ се ще може да извлече, прочете и подложи на критичен анализ всяка информация без да е необходимо разрешение

Следвайте ни онлайн
Подкрепи ни

Ако вярваш, че заедно можем да променим София в красива европейска столица – подкрепи ни като направиш дарение.

Разбери повече
Последни събития

Купуването и продаването на гласове е престъпление!