Ново междублоково пространство в Люлин VI преобразява градската среда

Състоянието на междублоковите пространства и прилежащата инфраструктура в софийските квартали е трагично. На “зелените” пространства им липсва озеленяване, а паркирани автомобили ги превръщат в кални поляни, източник на замърсяване и прах. Съоръженията за детска игра и спорт в повечето случаи са стари и неподдържани, улиците и тротоарите са осеяни с дупки и неравности, кофите за смет преливат, а осветлението е недостатъчно. 

Повечето междублокови пространства в София са морално
остарели, тъмни и занемарени

В нашия План за София си поставяме задачата ускорено да подобрим градската среда в кварталите.

Затова предвиждаме специална програма за цялостен ремонт на междублоковите пространства и прилежащата им територия. Като демонстрация, че моделът, който искаме да приложим, работи, идентифицирахме голямото междублоково пространство в ж.к. Люлин VI. Избрахме го, защото е оградено от шест големи блока, с лошо текущо състояние на инфраструктурата и голям брой живущи в непосредствена близост. 

Това е едно от най-големите междублокови пространства в града

За да решим проблема с придвижването, предвиждаме цялостен ремонт на улиците и тротоарите, както и обособяване на повече места за паркиране.

Това ще ни позволи централната зелена площ да се ползва по предназначение. Изградените в пространството нови детски и спортни площадки, беседки и удобно парково обзавеждане ще осигурят места за отдих, рекреация и социални дейности на живущите.

Към близките обекти като училището, детската градина и спирките на градския транспорт ще изградим нови осветени алеи и ще повдигнем кръстовищата, за да осигурим безопасни маршрути за децата. Ще бъдат поставени и подземни или оградени контейнери за смет, както и паркинги за велосипеди. С цялостното ремонтиране в широк обхват целим коренно да променим визията и предназначението на междублоковите пространства и да превърнем кварталите в удобно място за живот.  

Където е възможно, целесъобразно и одобрено от жителите, ще изграждаме и допълнителни съоръжения като места за пикник, маси за бордови игри, детски площадки, стимулиращи интелектуалното развитие на малчуганите, комбинирани спортни площадки за различни спортове и др. 

Крайно време е общината да фокусира вниманието, експертния капацитет и финансите към подобряване на средата в кварталите.

Жителите на комплексите имат нужда от уредено паркиране до домовете си

С програмата за цялостен ремонт на междублоковите пространства ще насочим средствата именно в тази цел. Искаме по няколко големи междублокови пространства да бъдат ремонтирани всяка година, което да донесе качествена промяна в кварталите в рамките на няколко години.