София е град с хилядолетна история и богато културно и архитектурно наследство. През последните десетилетия то беше подложено на масирана инвестиционна атака, заради която стотици ценни сгради бяха унищожени. Причините за това се крият както в подобреното икономическо състояние на града и интензивното обновяване на сградния фонд, така и в неясната нормативна база и слабите и зависими институции. Опазването на културното наследство е важно за подобряване качеството на живот в нашия град и превръщането му в привлекателен избор за дом, семейство и развитие. Във все по-глобализирания и конкурентен свят на 21-ви век именно нашата история и култура, представени в архитектурното ни културно наследство, трябва да бъдат възприемани като начин за духовно оцеляване, но също и като незаменим ресурс за устойчиво развитие.

От самото начало на Спаси София нашият екип обръща особено внимание на старите сгради на града и многократно сме сигнализирали за проблеми с тяхното опазване. Можем да се похвалим, че сградата на театър Ренесанс на пл. Възраждане не е унищожена заради нашата намеса и сигналите до Министерство на културата и прокуратурата, които подадохме. Заради пасивните институции, битката ни обикновено завършваше с неуспех – Двойната къща, Къщата с кулата, тютюневият склад на ул. Козлодуй, Царските конюшни, къщата на Рачо Петров на бул. Дондуков, Захарна фабрика и много други бяха или унищожени, или са оставени в полуразпаднало състояние. Допълнителна пречка пред опазването на културните паметници представлява липсата на достатъчно информация за възможностите, които те предоставят, заради което собствениците често нямат никаква мотивация да ги запазят.

Тук ролята на активна и ангажирана столична администрация е ключова. Ние добре разбираме колко трудно може да се балансират толкова много и различни интереси, но сме убедени, че опазването на културното ни наследство трябва да е основен приоритет. Затова ще работим активно за реализиране на три задължителни цели: идентификация на културните ценности, физическото им опазване и използването им за нуждите на съвременния живот. Това ще изисква нормативни промени, силна координация с институции като Министерство на културата (МК) и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), а също и отделяне на необходимия финансов, материален и човешки ресурс.

Едновременно с работата ни за опазване на ценните сгради на София ще работим активно и за създаването на архитектурни правила при строителството на нови сгради в историческия градски център, така че новопостроеното да е в хармония със съществуващото. Ще обърнем и сериозно внимание върху повишаването на информираността на гражданите относно старите сгради, тяхната ценност, история и значение. Ще работим заедно със собствениците, инвеститорите и местните общности за осигуряване на диалог и намиране на баланс между всички интереси. Вярваме, че София може не само да запази старите си сгради, но и да ги реставрира и адаптира към съвремието.

Освен че ще се погрижим за опазването на културното наследство, ще работим активно за това София да бъде по-оживен, интересен и динамичен град, чрез провеждането на повече културни събития и фестивали. Искаме всеки един от нас да има повече причини да излиза, да се обогатява и да се забавлява. Публичните пространства следва да бъдат средища за култура и обмяна на идеи между хората. Ще популяризираме изконно български традиции с принос към световната култура, като мартениците и кирилицата, и ще работим активно с музикални промоутъри, за да може и София да се похвали с емблематичен музикален фестивал. Световноизвестната ни кухня също ще получи нашето внимание, чрез организирането на улични фестивали и събития, посветени на храната и превръщането на София в център на гастрономията.