Нова София – квартал по европейски образец

Архитектурно решение на кв. Нова София с крайбрежен парк и централен площад над метростанцията

През последните десетина години софийските квартали са подложени на непрекъснат натиск от продължаващо уплътняване, далеч надхвърлящо проектния им капацитет. Затова не е изненадващо, че протестите срещу презастрояването станаха наше ежедневие, а качеството на живот не спира да деградира. Планирани като зелени площи, игрища и междублокови пространства, множество парцели биват застроявани, а съществуващата социална, транспортна и инженерна инфраструктура не може да поеме новите жители. Заради това, местата в детските градини и училища са недостатъчни, а достъпът до здравни, културни и обществени услуги е ограничен. Този процес е особено видим в южните квартали, докато зоните разположени северно от жп ареала са подценени от инвеститорите.

Конфликтът между частния и обществения интерес в градообразуването на София трябва да бъде разрешен.

Градската среда в Нова София ще е модерна и
адаптирана към активния градски живот

Дисбалансът между северните и южните райони генерира дългосрочни вредни последствия. Нелогично е инвестициите да се концентрират само в южните квартали, имайки предвид, че Софийското поле дава огромен потенциал за развитие на града на север. Затова ще изготвим градоустройствения план и ще започнем строителството на инфраструктурата на изцяло нов модерен квартал в избраната от нас територия, намираща се над Северната скоростна тангента. Подобни зони с предварително построена от Общината инфраструктура има в много европейски, а дори и в български градове. При разработването на проекта за нов квартал в София ще използваме най-добрите практики от кв. Зеещад (Seestadt) във Виена. Макар и с по-скромна площ, по аналогичен начин община Пловдив създаде нов квартал при парк “Отдих и култура”.

Разположен до езеро, Нова София е атрактивна възможност
за развитие на северна София

Сигурни сме, че общината трябва да покаже правилния път за разрастването на София, като град съставен не от “елитни гета”, а от квартали с много зеленина и слънце, качествени улици и тротоари и пълна палитра на обществени услуги.

Нашият План за София предвижда интензивно строителство на цялата необходима инфраструктура за нов квартал –

изграждане на уличната мрежа, водопровод и канализация, ток и осветление, както и продължение на метрото с още две подземни станции. Осигуряването на необходимата пътна и социална инфраструктура и метрото ще направи квартала по-привлекателен за инвеститорите, които искат да строят нови жилищни и бизнес сгради, отколкото останалите квартали на града. 

Идеята е Нова София да е квартал, базиран върху устойчивото развитие на 21-ви век с високо качество на живот, много зеленина, комфортна градска среда, достъпен и бърз градски транспорт и достатъчно образователни, здравни, културни и социални заведения. Жилищните сгради ще бъдат със средна височина от 5 етажа и с достатъчна отдалеченост помежду си. Рекултивацията на съществуващите езера и изграждането на парк с алеи, пътеки и зони за спорт и отдих ще направи зоната изключително привлекателна за живот, както за млади семейства, така и за по-възрастните.

Макар и в периферията на града, кв. Нова София е
близо до центъра на града и Летището

Достигането на Орлов мост с метрото ще отнема по-малко от 15 минути. В близост до възела между Северна скоростна тангента и Източната тангента предвиждаме изграждането на голям многоетажен буферен паркинг с топла връзка с метрото, както и бизнес зона, осигуряваща работни места в пешеходна достъпност до жилищата.

Съществуващата пътна мрежа осигурява скоростни връзки с отдалечените райони на София посредством Околовръстния път, а Източната тангента – достъп до радиалните булеварди като Владимир Вазов, Ботевградско и Цариградско шосе.

По този начин с приемливи разходи ще осигурим привлекателни и напълно годни за строителство терени, които да намалят натиска върху съществуващите квартали.

Добре осъзнаваме, че изграждането на нов голям квартал няма да бъде лесна задача, която ще доведе до резултати след една година. Същевременно, ако искаме да предпазим съществуващите квартали от презастрояване, необходимо е да започнем сериозна работа върху създаването на нови зони за жилищно и офис строителство. Съществуващите скоростни булеварди и метрото, както и прекрасната природа и езерата, са сериозна предпоставка за израстването на модерен, спокоен и устойчив квартал по европейски образец. Презастрояването обрича софиянци на живот в бетонни гета, без достъп до зеленина, инфраструктура и нормални условия за живот. Затова, чрез строителството на нов квартал искаме да гарантираме високо качество на живот във всички квартали на града.